Pikavippi 500€

Tarvitsetko 500 euroa lainaa olohuoneen tapetointiin, mutta lomarahat siintävät vielä kaukaisessa tulevaisuudessa? Vai pyöriikö lompakkosi pohjalla 500 euroa turhan panttina, etkä tiedä, mihin se kannattaisi käyttää? Vertaislainaus tarjoaa ratkaisun kumpaankin ongelmaan. Pähkinänkuoressa vertaislainauksen idea on siinä, että yksityishenkilö antaa lainaa toiselle yksityishenkilölle.

Ihmiset ovat lainanneet toisilleen rahaa, niin kauan kuin rahataloutta on ollut olemassa. Lähipiirissä tapahtuvassa lainauksessa ehdot ovat usein löyhät, eikä lainaaja useinkaan hyödy mitään anteliaisuudestaan. Mitä vieraampien ihmisten kesken lainaustoiminta tapahtuu, sitä kireämmäksi myös ehdot yleensä muuttuvat. Tällöin lainaaja usein tahtoo myös jo saada sijoituksestaan voittoa.

Vertaislaina on moderni versio yksityishenkilöiden harjoittamasta lainaustoiminnasta. Siinä vertaislainoja välittävä yritys hoitaa byrokratian yksityishenkilöiden puolesta, toki itsekin diilistä hyötyen. Yrityksen mukanaolo tekee taas vertaislainasta sopimisen toisilleen vieraille yksityishenkilöille turvallisemmaksi ja helpommaksi.

 

 

Vertaislaina on ollut Suomen markkinoilla vasta jokusen vuoden

500e pikavippi

Vuonna 2010 Suomeen rantautunut kaupallinen vertaislainatoiminta on vielä suhteellisen tuntematonta suurelle yleisölle, mutta siinä piilee suuri kasvupotentiaali. Ala on kuitenkin Suomessa vielä tuore, joten tarkat pelisäännöt ovat vielä muotoutumatta. Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan vertaislainatoiminta lähtee rakentumaan. Tällä hetkellä vertaislainatoiminta kaipaisi mukaan etenkin uusia sijoittajia, sillä lainaa tarvitseviin verrattuna heitä on huomattavasti vähemmän.

Toistaiseksi Suomessa toimii vain kolme vertaislainoja välittävää yritystä: Fellow Finance, Fixura ja Lainaaja.fi. Jos ja kun vertaislainat lyövät itsensä läpi toden teolla on odotettavissa, että myös palveluntarjoajien määrä lisääntyy. Jos kilpailu lisääntyy vertaislainayritysten välillä, se todennäköisesti johtaa myös vertaislainan molempien osapuolien asemien paranemiseen. Palveluntarjoajien keskinäinen kilvoittelu nimittäin kääntyy yleensä lähes vääjäämättä kuluttajien eduksi. Siksi palvelunkäyttäjän näkökulmasta vapaat markkinat ovat monopolia parempi vaihtoehto. Vertaislaina haastaa samalla myös perinteiset pankki- ja pienlainat ja tuo näin lainabisnekseen uusia, raikkaita tuulia.

Vertaislainasopimukset tuovat lainamarkkinoille vapaan markkinatalouden periaatteet. Samalla tavalla vapaiden markkinoiden periaate ei toteudu missään muussa lainamuodossa. Vertaislainan ehdot määrittyvät puhtaasti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Sen suosio piilee siinä, että se antaa kuluttajalle voimaannuttavan position. Yksityishenkilöt pääsevät vertaislainojen kautta vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin, koska ainakin näennäisesti yksityishenkilöillä on mahdollisuus päästä räätälöimään vertaislainan ehdot itseään miellyttäviksi. Kysynnän ja tarjonnan laki tosin varmistaa sen, että liian päättömiä ehtoja lateleva henkilö jää nuolemaan näppejään.

 

 

Yhdysvalloissa vertaislainat ovat jo miljardibisnestä

Yhdysvalloissa vertaislaina on saavuttanut räjähdysmäisen suosion, mikä ei ole mikään ihme ottaen huomioon, kuinka sikäläinen yhteiskunta on rakentunut vapaan markkinatalouden ympärille. Vertaislainat ovat siellä jopa niin suosittuja, että ne ovat syöneet perinteisten pankkilainojen suosiota huomattavasti.

Myös yritykset ovat alkaneet käyttää vertaislainoja Yhdysvalloissa yhtenä rahoitusmuotona, sillä niin niillä on mahdollisuus rahoittaa toimintaansa perinteisiä lainoja paremmilla ehdoilla. Etenkin pienet ja keskisuuret yhdysvaltalaisyritykset ovat innostuneet käyttämään vertaislainoja.

 

 

Mistä voisin saada 500 euron vippiä?

500 euron pikavippiä voit saada edulisesti vertaislainapaikoista, jotka toimivat näin. Käytännössä lainasopimus syntyy silloin, kun sijoittajan ja lainanhakijan intressit kohtaavat. Ehtojen pitää molempien mielestä olla riittävän hyvät. Jos siis henkilö A tahtoo ottaa pikavippiä 500 euroa, tulee hänen tehdä lainahakemus vertaislainaa tarjoavan yrityksen sivustoille. Tämän jälkeen sijoittaja tai sijoittajat voivat lainata A:lle rahaa, jos he arvioivat lainan hyväksi sijoituskohteeksi. Tällöin henkilö A:n kannalta lainaprosessi on ollut menestyksellinen.

Sijoittaja voi puolestaan huokaista helpotuksesta vasta, kun takaisinmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu. Sijoittajan on kuitenkin varauduttava myös siihen, että luottotappioitakin tulee välillä. Suurin osa maksuista maksetaan ajallaan, mutta jotkut maksut joudutaan perimään hitaan ulosottomenettelyn kautta. Sijoittajan pääoman tuotot ovat kuitenkin vuosittain keskimäärin joidenkin arvioiden mukaan noin 12 prosenttia, mikä on jo melkoisen mukava tuotto.

Vertaislaina on yhteisöllinen, mutta silti käyttäjien yksityisyys on turvattu

Vertaislaina on yhteisöllinen lainausmuoto. Siinä ihminen kohtaa ihmisen, vaikkakin palvelua välittävä firma toimii välikätenä. Tällä hetkellä jakamistalous on nouseva trendi, ja voisikin sanoa, että vertaislainaus on lainapalvelujen muodin edelläkävijä. Sijoittaja pääsee vaurastumisen lisäksi myös kokeilemaan hyväntekijän roolia lainaamalla rahaa pulassa olevalle kanssakulkijalle.

Yksilön anonymiteetti on kuitenkin turvassa palvelua käytettäessä. Sekä sijoittajan että lainaajan henkilöllisyydet jäävät ainoastaan lainapalvelun tietoon. Naapurin Pekka ei siis voi mitenkään saada tietää, että haet 500 euroa lainaa olohuoneen pintojen kunnostukseen. Tämä ei kuitenkaan ole yksinomaan positiivinen piirre, sillä henkilöllisyyden pimentoon jääminen vaikeuttaa sijoittajan kykyä arvioida lainanhakijan takaisinmaksukykyä. Siksi lainanhakijan houkuttelevuutta sijoittajan silmissä parantaakin henkilötakaajan olemassaolo, vaikka sitä ei lainaa hakiessa vaaditakaan.

 

Lainanhakijaksi ei kelpuuteta ketä tahansa

Vaikka vertaislaina on yhteisöllinen ja jollain tapaa perinteisiä lainamuotoja letkeämpi tapa hakea lainaa, ei jokaista lainanhakijaa silti kelpuuteta vertaislainan piiriin. 500 euron pikavippi olohuoneremonttia varten jää saamatta esimerkiksi silloin, kun luottotiedot eivät ole puhtaat tai ikää ei vielä ole riittävästi.Iso osa lainahakemuksista hylätään, sillä maksuhäiriöiden riski tahdotaan pitää mahdollisimman pienenä.

Vertaislainapalvelu myös antaa lainanhakijalle luottoluokituksen. Mitä parempi luottoluokitus on, sitä helpompi on neuvotella edullinen laina sijoittajien kanssa. Mutta jos luottoluokitus on huono, voi joutua tyytymään huomattavasti heikompiin ehtoihin. Huonon luottoluokituksen lainanhakijan lainan rahoittaminen on sijoittajalle suurempi riski, jolloin hän haluaa suuremman tuoton sijoitukselleen korvaukseksi ottamastaan riskistä.Eli yksinkertaistettuna pikavippi 500 euroa tulee kalliimmaksi, jos ei omaa hyvää luottoluokitusta.

 

 

Mitkä ovat sijoittajan riskit?

Vertaislaina on houkutteleva tilaisuus kokemattomammallekin sijoittajalle päästä haistelemaan bisnesmaailman tuulia. Vertaislainaustoiminnasta syntyy sijoittajalle vain minimaalisen vähän kuluja, joten kynnys sijoittaa vertaislainoihin on matala.Mikään sijoitustoiminta ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä, eikä sitä ole vertaislainauskaan. Jos sijoittamista vertaislainoihin jatkaa pitemmän aikaa, väistämättä tulee eteen tilanne, että joku ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Osan lainarahasta saa takaisin perintämenettelyn kautta, mutta luottotappiota tällaisissa tilanteissa syntyy väistämättä. Erityisen ikävä ristiriita syntyy siitä, että korkotuloista pitää maksaa pääomatuloveroa, mutta luottotappioista ei saa verovähennystä.

Kuitenkin sijoittaja jää satunnaisista luottotappioista vertaislainoista silti yleensä kokonaisuudessaan plussan puolelle. Riskejä voi minimoida hajauttamalla sijoituksia usean eri lainaajan kesken. Ei myöskään kannata myöntää lainaa huonon luottoluokituksen saaneelle asiakkaalle korkeammasta korosta huolimatta, ellei ole valmis hyväksymään suurempaa riskiä takaisinmaksun epäonnistumisesta.

 

Mikä on vertaislainoja välittävän yrityksen rooli kuviossa?

Vertaislainoja välittävän yrityksen sivustot toimivat foorumina, jossa yksityishenkilöt voivat kohdata toisensa, ja solmia molempia osapuolia hyödyttäviä sopimuksia. Niiden sivustoja tehtävä on siis toimia modernin ajan sähköisinä huutokauppakamareina, missä lainanottajat ja sijoittajat koittavat lyödä lukkoon parhaat mahdolliset kaupat.

Vertaislainayritys myös huolehtii asiakkaan puolesta rahojen siirrot ja muut lainaprosessiin liittyvät paperiasiat. Jos esimerkiksi lainaaja ei jostain syystä pysty maksamaan lainaansa takaisin, hoitaa vertaislainoja välittävä yritys maksun takaisinperinnän siirtämisen perintätoimistolle.

Vertaislainayritys ei toki hoida tätä kaikkea pelkästään hyväsydämisyyttään, vaan senkin tarkoitus on tehdä voittoa. Tämä kuitenkin on melko reilu vaihtokauppa, sillä se mahdollistaa palkkiota vastaan sujuvan kanssakäymisen anonyymisti yksityishenkilöiden välillä.Eli lainaaja voi ottaa pikavippiä 500 euroa ja kulut vertaislainayritykselle maksaa lainan myöntänyt taho.

 

 

Tuleeko vertaislaina perinteistä pikalainaa halvemmaksi?

Tähän kysymykseen vastaus on: ehkä. Vertaislaina tulee 500e pikavippiä halvemmaksi, jos lainanhakija saa neuvoteltua itselleen hyvät ehdot ja alhaisen korkoprosentin. Mahdollisuus halpaan lainaan kasvaa, mitä paremmin lainanhakija kykenee vakuuttamaan sijoittajat luottokelpoisuudestaan. Koska lainaehdot määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan, varma loistavasta lainasopimuksesta ei voi olla koskaan. Koska lainanhakijoiden määrä on monikertainen sijoittajien määrään verrattuna, jää lainanhakijoita myös ilman rahoitusta. Kohtalaisen pieni 500e pikalaina saattaa jäädä helposti saamatta, jos ei ole kaikki asiat kunnossa.

Jos lainanhakijan luottoluokitus on huono, tulee vertaislaina helposti 500 euron pikavippiä kalliimmaksi. Vertaislainojen korot voivat nousta hyvinkin korkealle, jos lainanhakija ei pysty vakuuttamaan sijoittajaa panostamaan omaan 500 euron lainahakemukseensa. Tällöin perinteinen pienlaina todennäköisesti tulee vertaislainaa halvemmaksi. Vertaislainauksessa yksityishenkilöt sopivat lainaehdoista keskenään, joten lopullinen lopputulos ei aina ole etukäteen ennustettavissa.
nappaa vippiä 500e

Mikä on vertaislainojen tulevaisuus Suomessa?

Vertaislainojen suosio tulee todennäköisesti kasvamaan räjähdysmäisesti Suomessa tulevina vuosina. Vertaislainabisneksellä on paljon potentiaalia. Yhteisöllisyyttä korostavat palvelut ovat olleet kovassa nosteessa, ja kotisohvalta käsin hoidettavat lainahakemukset houkuttavat usein pankkivierailua enemmän. Suomessa ollaan tällä hetkellä ajautumassa monessa yhteiskunnallisessa asiassa yhä lähemmäksi Yhdysvaltojen mallia, mikseivät vertaislainat siis kasvaisi myös täällä vakavasti otettavaksi bisnekseksi?

Täysin vailla ongelmia vertaislainaus ei kuitenkaan ole. Yksi iso ongelma muodostuu siitä, että Suomen lainsäädännöllä on vain vähän keinoja valvoa vertaislainatoimintaa. Teknisesti kyse on kahden yksityishenkilön välisestä lainasta, sillä vertaislainayritys vain välittää lainoja, mutta ei myönnä luottoja. Täten Finanssivalvonta pesee kätensä vertaislainatoiminnan valvonnasta, sillä sille eivät yksityishenkilöiden keskinäiset lainasopimukset kuulu.

Onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan vertaislainaustoiminta alkaa kehittyä lähivuosina. Toistaiseksi ala on vielä vakiintumaton, mutta ajan mittaan alkanevat pelisäännötkin muotoutua.

 

 

No comments
Matti KuustonenPikavippi 500€

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *